Poziv za Panel razgovor na temu: "Položaj malih i srednjih privrednih subjekata u Srbiji"

  • Objavljeno: 19.06.2020

Поштовани,

Позивамо вас да учествујете на панел разговору на тему:

„ПОЛОЖАЈ МАЛИХ И СРЕДЊИХ ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА У СРБИЈИ“

Који организујемо  учетвртак 25 јуна 2020 од 13 – 14,30 часова, у

,,Научно технолошком парку Чачак‘‘, СТАРТАП ЦЕНТАР

Дом културе Чачак

План рада:

Време

Описактивности:

13:00 – 13:05

 

Отварање заседања::

Владимир Крстић – модератор, ИТ Струковнасекција, „USPON“ DOOЧачак

Мирко Пешић,директорНаучнотехнолошкипаркЧачак

Југослав Лазовић, председник Управног одбора

13:05 – 13:15

Кључни проблеми развоја предузетништва - Струковна организованост кроз призму Уније Чачак 2000“

АдамЗимоњић- директор, власник „Маестралплус“ доо

13:15 – 13:30

Иницијатива УНИЈЕ за бољу организацију коморског система Србије“

Милић Поповић - председник Скупштине, сувласник „INTERFOOD 60“dоо

13:30 – 13:50

Предлог концепта организације сектора МСПП у Привредној комори Србије

 

Др. ВладимирРистановић, професор Универзитета

13:50 – 14:20

Панел дискусија учесника и закључци

14:20 -

Коктел и лагана закуска

 

 

Пословно удружење‚,УНИЈА ЧАЧАК 2000‘‘ обележава ове године двадесет година  од оснивања. Током протеклих година УНИЈА је успешно заступала интересе своји хчланица, подржавала и охрабривала њихов тржишни опстанак, расти  развој, јачала међусобну сарадњу и заступала њихове интересе пред државним и другим институцијама. Кључни резултати рада у протеклом периоду су: самоодрживостудружења, повећање броја чланова, реализовани бројни заједнички пројекти, високи ниво међусобног поверења, успешно  залагање за унапређење пословног амбијента и унапређење културе удруживања као темеља опстанка и напретка сваке успешне економије.

Тренутна неповољна економска ситуација код наших чланица и читавог пословног сектора  нас упућује да укупну пажњу посветимо одржању пословне активности и залагању за економски опстанак и скромни напредак. Зато смо одлучили да организујемо ова јпанел разговор, сагледамо постојећи пословни амбијент, саслушамо мишљења учесника и предложимо промену законске регулативе која отежава наше пословање.

Циљ расправе и закључака данашњег разговора са учесницима је добијање подршке за:

Иницијативу за доношење одлуке о упућивању захтева Скупштини Коморе Србије за враћање статуса правног лица регионалним коморама“

Обавештавамо вас да су на Панел разговор позвани:

Председник Парламента и директор РПК Краљево, чланови Парламента Моравичког округа, представници општих удружења предузетника са територије наше регионалне коморе, пословна удружења са територије Чачка, представнике микро, малих и средњих привредних друштава, власнике занатских радњи и регистрованих пољопривредних газдинстава, представнике факултета, института и друге заинтересоване за тему пословно и коморско удруживање.

Молимо Вас да позовете колеге који су заинересовани за тему о којој се расправља да узму учешће на панел разговору и да потврдите ваше учешће на телефон 064 8525282 /Ивана Каровић, посл секретар/ или на мејл: unijacacak@gmail.com

Срдачан поздрав,

Директор,                                                                                                     Председник ИО,

Адам Зимоњић                                                                                          Југослав Лазовић

Poslednje vesti

Nema rezultata