ČLANICE UNIJE ČAČAK 2000

Članice su grupisane po strukovnim sekcijama. Izaberite strukovnu sekciju, za detalje o pojedinim preduzećima kliknite na naziv preduzeća.

Sve strukovne sekcije 104
Poljopprivreda, prehrambena industrija, komercijalna poljoprivredna domaćinstva i prateće usluge 14
Informatika, elektrooprema, telekomunikacije i prateće usluge 13
Metal, proizvodi od metala i usluge u tom sektoru 12
Hemija, staklo, keramika i usluge u toj oblasti 5
Građevinarstvo, guma, plastika i prateće usluge 26
Tekstil, koža, krzno, obuća i prateće usluge 4
Ugostiteljstvo, turizam i prateće usluge 6
Prerada drveta, proizvodnja nameštaja i prateće usluge 6
Ambalaža, štamparstvo, izdavaštvo i prateće usluge 10
Advokatske, knjigovodstvene i druge agencijske usluge i ostale delatnosti 5
Zanatsko – preduzetnička sekcija 3
Zdravstveno – medicinske usluge 0
Inovacije i nove tehnologije 0
logo
logo